اجزای سیستم های روشنایی هوشمند

 • سیستم روشنایی هوشمند شامل اجزاء زیر میباشد:

  • لامپ برق هوشمند
  • کلید برق هوشمند
  • پریز برق هوشمند

  در ادامه این سه جز را توضیح میدهیم.

 • یکی از تجهیزات خانه هوشمند، لامپ های هوشمند است که بصورت مستقیم و بدون واسطه می­توان آن­ها را نصب کرد. برای شروع هوشمندسازی خانه و سیستم روشنایی،  لامپ­های هوشمند مناسب هستند. این لامپ ها به Wi-Fi متصل شده و از طریق اپلیکیشن نصب شده روی گوشی شما، امکان کنترل از راه دور را فراهم می­کنند. روشنایی محیط را با لامپ های هوشمند از راه دور و با استفاده از گوشی همراه، تبلت، اپل واچ یا هر وسیله ی دیجیتال این­چنینی کنترل کرد.

 • یکی از تجهیزات خانه هوشمند، لامپ های هوشمند است که بصورت مستقیم و بدون واسطه می­توان آن­ها را نصب کرد. برای شروع هوشمندسازی خانه و سیستم روشنایی،  لامپ­های هوشمند مناسب هستند. این لامپ ها به Wi-Fi متصل شده و از طریق اپلیکیشن نصب شده روی گوشی شما، امکان کنترل از راه دور را فراهم می­کنند. روشنایی محیط را با لامپ های هوشمند از راه دور و با استفاده از گوشی همراه، تبلت، اپل واچ یا هر وسیله ی دیجیتال این­چنینی کنترل کرد.