سنسور تشخیص میزان رطوبت گلدان یا باغچه

 

  • با استفاده از این دستگاه، باغچه خود را هوشمند کنید! این سنسور میزان رطوبت و یا آب موجود در خاک و زمین را اندازه گیری کرده و بر روی گوشی شما نمایش می دهد. همچنین با استفاده از این دستگاه شما می توانید سیستم آبیاری هوشمند نیز برای گیاهان خود فراهم آورید. با تعریف سناریوی دقیق از طریق اپلیکیشن شما می توانید در زمان نیاز گیاه به آب، به پمپ آب فرمان آبیاری دهید. استفاده از این دستگاه در زمان هایی که در تعطیلات به سر می برید و دور از منزل خود هستید، برای مراقبت از گیاهان لازم به نظر می رسد.