مشاوره و طراحی

    • طراحی رابط کاربری به فرم PSA ( single- page application)/ امکان تغییر رابط کاربری بنا بر سلیقه مشتری
    • کنترل کامل بر روی اجزای رابط کاربری و ارتباط بین back end/front end
    • طراحی رابط کاربری web application به منظورامکان استفاده بر روی دستگاههای مختلف (موبایل و تبلت و رایانه )
    • طراحی رابط کاربری بصورت مینیمال می باشد که اطلاعات نودها بصورت بلادرنگ بر روی نقشه بروز رسانی شوند
    • امکان مشاهده اطلاعات هر نود، تغییر وضعیت سنسورها و یا حذف نودها